Zásady k chování na webu
Zásady chování ve hře
TRESTY ZA PORUŠENÍ ZÁSAD


Na potrestání jedince se vždy bude usnášet celý klan a konečný trest vynese vždy Klan leader